FANDOM


Jon, Dark Eye, Dipsey

כוחותעריכה

שבט - רוונוס

פרזנס - 6 נקודות!

רקעעריכה

דיפסי, ערפד ותיק (קרוב למאתיים שנה), אשר התגלגל מהון להון עד אשר נתפס מנסה לרמות את פנטקס. הוא הופיע כשנה לאחר שתפסו אותו, כאשר הוא מייצג את החברה ומאז הוא כוכב עולה.

דיפסי השתנה לאחר תפיסתו על ידי פנטקס. השמועות מספרות שכוחות הפרזנס שלו הוגברו על ידי פנטקס, בתמורה למכירת נשמתו לשטן. כל פעם שהוא מפעיל את כוחות הפרזנז שלו, עיניו נהיות שחורות כלילה. מאז תפיסתו הוא הפסיק גם עם קרבות הכלבים (אנשי זאב) שפעם הוא היה מפורסם בהם.

בהווהעריכה

דיפסי נסע לאוסטרליה לפני כשלוש שנים לפקח על מרכז הפיתוח של פנטקסט בסידני, "The Future is Ours". הפרוספקט הרישמי מדבר על: 'מרכז פיתוח כלי מלחמה ומשחית שונים', וכן על 'המרכז מתבסס על דגם המחקר המשותף לערפדים, קוסמים ובני אדם'. שמועות עקשניות מדברות על כך שהמרכז נועד להתמודד ישירות עם All your Futures are belong to us, מכון ששייך לקוסמים (שלא מהטכנוקרטיה) אשר מנסים להציל מגוון חיות (כגון הקנגרו, קואלות וקורגניגים) דרך הזרקת המציאות שלנו לתוך עולמות חיים.

מעניין לשים לב שלפני כשנה ארע ארוע במרכז הפיתוח שגרם לסגירתו למשך כחודשיים. אולם כעת הוא מתפקד שוב.