FANDOM


תפריט האתר: מונטאז' חלקי הסיפור, חלקי השחקן, חלקי העולם, אירועים, היסטוריה, עולם, כוחות ומתנות, קישורים, בעלים: איוב


הקוסמוס עריכה

העולמות השונים של הקוסמוס סבוכים אחד בשני במערכת פתלתלה של יחסים.

דוגמאות לעולמות שונים:

 • כדור הארץ
 • עולמות המתים
  • האזורים החמים
  • האפלולית
  • החשכה (בעולמות המתים)
 • עולמות חיים
  • ארץ ים - עולם מיים אהוב על אנשי זאב בגלל שבאמת, אבל באמת, יש שם רק מיים.
 • עולמות חיים לשעבר
 • טכנו הייבן - נלקח מתוך העולמות החיים אל The Inner Core.
 • עולמות שבורים
  • רומא - שארית מרומא העתיקה.
 • ממלכות פיות
  • הממלכות של דוד
  • הממלכות של מורגן לא פאי

מקומו של כדור הארץעריכה

כדור הארץ משמש צומת קריטית בין העולמות החיים לאלו המתים. לא ניתן לעבור מעולמות המתים או החיים זה לזה ללא הדחקות דרך כדור הארץ. המוות אינו קיים בעולמות החיים והמתים (בעיקר ליושביהם הטיבעיים) עד אשר אלו נדחקים אל תוך כדור הארץ.

ממלכות הפיות כרוכות באופן טיבעי אחרי תבונות שונות, כך שאלו פרוסות הן בעולמות החיים והן בכדור הארץ. אולם פיות בהיותם היצורים הסקרנים שהם, ניתן למצוא בכל מקום.

קיימים עולמות רבים שאינם תלויים או קשורים ישירות לכדור הארץ, חלקם מתוך כוונה תחילה - ראה טכנו הייבן.