FANDOM


קאריבדיס - רוח המערבולת העתיקה נכלאה לפני יותר מאלפיים שנה. מאז השתמשו בה ואכלו בה טיפין טיפין עד כניסתה לקומה ב23.4.2011.


תפריט האתר: מונטאז' חלקי הסיפור, חלקי השחקן, חלקי העולם, אירועים, היסטוריה, עולם, כוחות ומתנות, קישורים, בעלים: אין


עדכונים למצב הרוחעריכה

מצב הרוח ממשיך להדרדר. כתבה מה 4.2.2012: http://www.haaretz.co.il/news/science/1.1834258