FANDOM


תפריט האתר: מונטאז' חלקי הסיפור, חלקי השחקן, חלקי העולם, אירועים, היסטוריה, עולם, כוחות ומתנות, קישורים, בעלים: אין


כאשר משהו נדחק מעולם אחד לעולם אחר הוא משתנה ומופיע בעולם בו הוא רצה להיות, קצת אחר.

במקרים מיוחדים, כמו בכדור הארץ, אותו גורם שנדחק מעולם אחר, עושה גם קול קטן ומביך של פלופ כאשר הוא מופיע כאן. לאותו גורם קוראים גשנקטיש בהשפה הראשונה.

עם הזמן החלו לקרוא לאותו גורם, פלופ על שם הרעש הנשמע כאשר הוא מגיע.

כך ניתן להגיד: "תראו את הפלופ הזה, רק הגיע וכבר מדבר!".

ראוי לציין שכשניוטון ישב מתחת לעץ, הפלופ ששמעו, לא היה מנחיתת התפוח על ראשו, אלא מהופעת הרעיון בראשו!