FANDOM


תפריט האתר: מונטאז' חלקי הסיפור, חלקי השחקן, חלקי העולם, אירועים, היסטוריה, עולם, כוחות ומתנות, קישורים, בעלים: אין


תקציר דמות

עירד (Irad) עריכה

עירד, "החזק", היה ערפד מדור שני, הערפד השני שנוצר על ידי קין לבקשתו של אנוך.

כוחו של עירד שמש כזרועו של קין, עירד היה בעל תכונת מנהיגות בולטת והוא סייע ביד קין לשלוט על העיר הראשונה.

עירד ניחן ביכולות מיוחדת המשותפות גם לילדיו וצאצאיהם והם פורטיטיוד (Fortitude) דומינייט (Dominate), יכולות אלו משותפות לשבט ונטרו (Ventrue), שבט ברוחה (Brujah), שבט קפדוסיאן (Cappadocian) ושבט לאסומברה (Lasombra).

האגדה מספרת שעירד נרצח על ידי האנטדלוויאנס בערך בשנת 2400 לפני הספירה.

ילדיו של עירד - הדור השלישי עריכה

לעירד היו ארבעה צאצאים ידועים (ככתוב בספר נוד) והם:


הערפד ונטרו (Ventrue) - יוצר שבט ונטרו (Ventrue)

הערפד ברוחה (Brujah) - יוצר שבט ברוחה (Brujah)

קפדוכיאוס (Cappadocius) - יוצר שבט קפדוסיאן (Cappadocian)

הערפד לאסומברה (Lasombra) - יוצר שבט לאסומברה (Lasombra)