FANDOM


תפריט האתר: מונטאז' חלקי הסיפור, חלקי השחקן, חלקי העולם, אירועים, היסטוריה, עולם, כוחות ומתנות, קישורים, בעלים: אין


עולמות המתיםעריכה

האזורים החמים - העולם בו מסתובבים בני האדם.

האפלולית - הצד האפלולי אך הזהה לחלוטין לצד של בני האדם, חוץ מהיותו אפור, משמים וחסר חום. עדיין שניצים של צבע/חום/רגש אנושי מגיעים גם לכאן.

החשכה - האזורים בהם החשכה מוחלטת ואור בני האדם אינו מצליח להגיע. אפילו לרוחות האפור שם שחור.

החשכה מתפרקת למספר שכבות שונות, הידועות בעיקר למי שאוהב לטייל באזורים אפורים.