FANDOM


להלן מידע על מה שקורה לעולם המשחק. רקע לארועים בעולם, זרמים שונים שהתפתחו, המטפיזיקה שלו ונושאים כלליים של העולם עצמו. (אנשים חשובים, קהילות מתפתחות, וארועים ימצא בחלקי העולם).


תפריט האתר: מונטאז' חלקי הסיפור, חלקי השחקן, חלקי העולם, אירועים, היסטוריה, עולם, כוחות ומתנות, קישורים, בעלים: איוב


רקעעריכה

אנו נשחק ביקום בו יש עולמות מקבילים. רבים. מעטים הם אלו שיכולים לחוש אותו. בודדים הם אלו שיכולים לזרום. המונח המקצועי הוא: "להמראות".

ישנם מספר מועט של זרמים או מראות שהם מרכזיים:

הזרמיםעריכה

הזרמים נלקחו בכוונה מתוך משחקים ידועים על מנת שיהיה קל להוסיף שם סיפורים. בו בזמן שמתי דוגמא קיצונית לראות שגם זרמים יותר הזויים אפשריים.

זרם החשכהעריכה

תיאור לזרם: עולמנו אנו (ישראל, 2012) כפי שמצטיירים בכתבי וויטוולף.

להלן המצב בארץ:

המבנה הקוסמולוגי בזרם החשכה:

סוגי הדמויות אפשריות בזרם החשכה:

מידע כללי בזרם החשכה

זרם אפוקליפטיעריכה

עולמנו מעט בעתיד. האופציות נעות על הרצף בין מאד מקס לבין שאדויראן.

באם חיפשת את חוקי המשחקעריכה

חוקי המשחק נמצאים ב- כללי ההתנהגות במשחק

FAQעריכה

ש: האם ניתן להוסיף זרם?

ת: כן, אבל דברו איתי.


ש: עד כמה העולמות קבועים ועד כמה אפשר לשנות אותם?

ת1: כרגע מי שינחה בתוך עולם די יקבע מעשית איך העולם יראה. מרגע שהוא נקבע, נעדכן זאת כאן, וכך הוא יהיה.

ת2: ניתן לבצע שינויים בתוך העולמות תוך שימוש בטכניקת ה"ליש". על כך בהמשך.