FANDOM


יצירת רונות לחסימת ראייה מיוחדת: קסם המאפשר להפוך מקום סגור למקום שלא ניתן לצפות בו מבחוץ על ידי כוחות על טבעיים. (תוצאה: או שעובד או שלא)

תיאור: "אביתר עם סיגריה בפה, מוציא גיר לבן ומתחיל לסמן על הרצפה מסביב לגופה ועל הקירות כל מיני סימנים לא מובנים"