FANDOM


תפריט האתר: מונטאז' חלקי הסיפור, חלקי השחקן, חלקי העולם, אירועים, היסטוריה, עולם, כוחות ומתנות, קישורים, בעלים: איוב


חלקי הסיפורעריכה

חלק ראשון - סיפורים וניצנוציםעריכה

שם המשחק סגנון המשחק סוגי דמויות אפשריות זרם הערות מנחה משחקים
מקרה הנעל הבודדה חקירת רצח בתל אביב בני אדם חשכה התחיל פתוח/איוב פתוח
באופרה, כמו באופרה קוסם צעיר מנסה לחיות עם קללה עתיקת יומין קוסמים בעיקר חשכה תחילי פתוח פתוח
שן, ניב ומלתע ערפדים, אנשי זאב וקוסמים מתגוששים בגוש-דן. הכרות עם החברה הכבדים בסביבה כל סוגי הדמויות חשכה תחילי פתוח פתוח
בחלום, לא שומעים שאתה צועק פיות יוצרות ישראל אחרת פיות חשכה תחילי פתוח פתוח
מאילת עד הגולן מסיפורי אנשי הזאב סביב מדורה לוהטת במיוחד בעיקר אנשי זאב חשכה התחיל גרייף פתוח
גיבורים קבוצת צעירים המבצעים עבודות שירות מגלים שהם בעלי כוחות לא ידוע חשכה תחילי פתוח פתוח
גטו תל אביב סיפור אהבה נוגה ובלתי אפשרי, סיפור בסגנון צרפתי לא ידוע חשכה תחילי פתוח פתוח


  • בשיפוע קל - משולש אהבה שבור על רקע אפוקליפטי - מחפש בעלים, סגור.
  • המציאות חולמת - ממסותיו של מר קו, סיפורים מעולמו של מר קו - מחפש בעלים, סגור.

חלק שני - אל תוך המראהעריכה

חוקי הביתעריכה

כל אחד יכול להוסיף עוד סיפור לחלקי הסיפור ולהריץ אותו.

כיצד להוסיף סיפור?עריכה

הסיפורים בחלק הראשון הם רעיונות ראשוניים אפשריים בעולמות הראשונים של הסיפור. אפשר לקחת ולהריץ כל אחד מהם. אפשר להוסיף כל סוג של סיפור שניתן לדמיין בכל אחד מהעולמות, להוסיף אותו לחלק הראשון ולהריץ אותו.

אם אתה רואה שאין בעלים על סיפור, אזי הוא מחפש מישהו שינחה אותו. תרגישו חופשיים לקחת ולהתחיל להריץ אותו.

סיפורים אפשר להוסיף בכל אחד מהזרמים השונים של עולם המראה. הזרמים מפורטים בסעיף עולם תחת התפריט.