FANDOM


חלב אם ושאר מתוקיםעריכה

סוגי חלב אםעריכה

חלב אם הוא השם שאנשי הזאב נותנים לאנרגיה שניתנת על ידי גאיה.

גאיה נותנת מעצמה במגוון צורות - האהובה על אנשי הזאב היא צורת חלב האם שניתן דרך הרוח/סמל של הקארין. אולם קיימות עוד רבות אחרות. החלב יכול להיות מת, ואז הוא כזה המבוסס על עולמות המתים (סביב הגופה של אניטה ברון יש פוטנציאל לחליבת חלב גאיה, בצורתו המתה). קוסמים בדרך כלל מזקקים את החלב וכך גם מאבדים רבות מתכונותיו.

דברים מתוקיםעריכה

גנוסיס ניתן מהירח. צבעו כסוף וטבעו רגוע אך משתנה.

זעם נובע מהאש של השמש. הוא בוער, הוא שורף והוא נגמר.