FANDOM


תפריט האתר: מונטאז' חלקי הסיפור, חלקי השחקן, חלקי העולם, אירועים, היסטוריה, עולם, כוחות ומתנות, קישורים


בחזרה לדף הראשי

חוקי מנחיםעריכה

כל סיפור/דמות/אנפיסי/חפץ ניתן להנחות. יש לסמן בדף המתאים מי המנחה/בעלים.

האפשרות של "שיחה" באופציות הוויקי נועדה לדיונים על נושא הדף עד וכולל דיונים בין מנחים של סיפור.

צורות הנחיה אפשריותעריכה

עד כמה שאפשר המשחק אמור להוות מקום נוח לכולם להריץ משחקים ברמת המעורבות הנוחה להם. לכן ניתן להשתלב במגוון צורות:

1. ניתן להוסיף בכל עת סיפור לדמות/עולם. אני אשתלב פנימה כשאוזמן.

2. אפשרות שאשתמש בה רבות, מתבססת על הרצות של סיפורים קטנים שעולים תוך כדאי המשחק על ידי השחקנים עצמם. לפתע איזה קפטן מעניין שחקן, ומאותו הרגע הוא משחק אותו. נכנסים לסצנה חדשה, והיא כזו שניתנת להרצה על ידי השחקנים, אז אחד השחקנים יריץ אותה.

3. ניתן לקחת כל סיפור ללא בעלים, ולהריץ אותו.

4. ניתן לייבא סיפור שלם לכאן ולהמשיך אותו תחת חוקי משחק זה.

מספר דוגמאות ראשוניות יש בסיפור הראשון, מקרה הנעל הבודדה.