FANDOM


תפריט האתר: מונטאז' חלקי הסיפור, חלקי השחקן, חלקי העולם, אירועים, היסטוריה, עולם, כוחות ומתנות, קישורים


בחזרה לדף הראשי

חוקי דמויותעריכה

החוק הראשון - גם שחקן מספר סיפור!

אין אפשרות רק לשחק דמות ולהתעלם מהסביבה. השתתפות במשחק זה מותנית בכך שכל שחקן כאשר הוא משחק את הדמות, גם בודק את עצמו ברמת הסיפור הכללי ומנסה תמטית לקדם אותו נכונה.


החוק השני - דמות יכולה להיות שייכת לשחקנים שונים!

אותה הדמות יכולה להופיע במראות שונות. כל הופעה היא שונה. ניתן ורצוי שבזרמים שונים, אותה הדמות, תשוחק על ידי שחקנים שונים. במקרה זה הדמות נחשבת כדמות שחוצה את המראות ויש לסמן ליד שמה שובר/חוצה. למעשה במשחק זה, אנפיסי מופלים לרעה על ידי זה שהם משוחקים רק על ידי גורם בודד. באם זה מפריע לשחקן, אין שום בעיה שהוא ישחק את הדמויות השונות בעולמות השונים בעצמו.


החוק השלישי - הכל פתוח וניתן לדיון.

אופציית השיחה בסיפורים נועדה לדיון בין המנחים והבעלים של הסיפור. הכניסה לשחקנים על חשבון הנאת המשחק שלהם.


נוחות ליצירת סיפור - שתי דמויות רוצות לזוז הצידה ולשבת לדבר - בנו את הסיפור - תמיד אפשר להתחיל סיפור ואם נדרש לקבל החלטות בין הדמויות, לזמן מנחה פנימה.

התקדמות ברמות של דמויותעריכה

כחות פנים מראתיים (כלומר דומינט לערפד ושליטה במסרק לספר) ישתפרו בין המנחה של אותו הזרם לבין השחקן ישירות בקצב ובגדילה המתאימים לסיפור שלהם.

כוחות מראתיים (התמראות, השתקפות וכל השאר) ינתנו ויוקדמו כרגע על ידי איוב בלבד.