FANDOM


תפריט האתר: מונטאז' חלקי הסיפור, חלקי השחקן, חלקי העולם, אירועים, היסטוריה, עולם, כוחות ומתנות, קישורים, בעלים: אין


משחק בסוגת וודקה הוא משחק בו אין הפרדה בין מנחה לשחקן, אלא כלל השחקנים מתפקדים כמנחים ועל פי הצורך משחקים דמויות שונות עד, כולל ובעיקר - הדמות האהובה עליהם (הדמות הראשית שלהם).

כל אחד מתאר לא רק את הדמות האהובה עליו, אלא גם מייצר את הסיפור סביבו. למעשה הוא מקדם את כלל הסיפור שרץ.

בסוג כזה של סיפור יש אחריות על כל אחד לתפקד כמנחה.

צריך לזכור שהדבר אומר שיתכן ששחקנים אחרים ישנו דברים בדמות האהובה עליך, זו הסכנה בשתיית אלכוהול. ברור שאין להתערב בדמויות אהובות של מנחים אחרים כך סתם. אך לעיתים, כאשר זה נדרש, זה רצוי ואף מומלץ.

סוגת וודקה לעיתים נוטה להתבדרק, והסיפור לעיתים מתמהמה, למנוע בעיות אלו ודומות, עדיין יהיה גורם שיקבל זכות וטו עליונה וכן יהיה אחראי לקדם סיפור קונקרטי - הוא המנחה הראשי של אותו הסיפור.