FANDOM


תפריט האתר: מונטאז' חלקי הסיפור, חלקי השחקן, חלקי העולם, אירועים, היסטוריה, עולם, כוחות ומתנות, קישורים, בעלים: אין


הסכם ים המלחעריכה

בעקבות אירועי 23.4.2011 מספר גורמים באו לכדי שיחה. הערפדים ואנשי הזאב לא הסכימו לשבת אחד עם השני, וכך השליחים מחו"ל נאלצו לעבור בין שני הצדדים, לנחם ולאיים עליהם, עד אשר הם הסכימו להסכם.

לאור הרגישות של המצב הנוכחי, הוחלט לערב גם את בני האדם. בתחילה ניסו לערב את אלו בחלק מהנושאי ההסכם, אולם הדבר עבד בצורה חלקית מאד.

הגורמים בישראלעריכה

 • השותפים המרכזיים בהסכם:
  • קהילות הערפדים - מיוצגים על ידי נסיך גוש דן
  • להקות אנשי הזאב - קהילת הצפון שלכה את נציגתה, רותם בן-שני. (להקות הדרום לא קיבלו ייצוג. כמשקיף חיצוני השתתף מטעמם דני עוז.
 • צד בהסכם
 • שותפים חיצוניים להסכם - מספר גורמים בעלי חשיבות הוזכרו בהסכם ונמצאים תחת חוקיו גם ללא אישורם. לכל גורם הייתה סיבה מדוע לא יכל להשתתף בהסכם, אולם הפרלמנט החליט לשתף אותם בתקווה שכמות הבעיות העתידית תפחת.
  • פירמידות הרוחות - האינקוויזיציה של ההירכייה הוזמנה. אולם באותה העת בה קרו הבעיות בדרום הוכחדו כ 90% מאוכלוסית הרוחות. ההררכייה ואוכלוסיית הרוחות עדיין לא התאוששו.
  • ממלכות הפיות - אם הם יחליטו להפסיק את המאבקים האינסופיים שלהם ולהגיע לכאן.
  • רוחות חיות (spirit) - סעיף עליו אנשי הזאב התעקשו. לא ברורות ההשלכות שלו.


הלחצים מחו"לעריכה

מספר גורמים הפעילו לחצים על מנת לייצר שקט בישראל ולטפל בבעיה של השבר הסורי אפריקאי:

 • הפרלמנט - הגוף העליון של הקמרילה.
 • טכנוקונטרול - צוות ההנהלה הבכיר של התפתחויות הטכנוקרטיה.
 • פנטקס - פנטקס שמפעילה את השבר הסורי אפריקאי, יצאה מגידרה בנסיון לפתור את הבעיה והפעילה מגוון רחב של כוחות בשטח למען זאת. בראיה לאחור ניתן להגיד שהיא הגורם המרכזי שעמד מאחורי הפרלמנט ודאג שיהיה הסכם סביר לשני הצדדים המעורבים.
 • אנשי הזאב - לאנשי הזאב אין גוף על מארגן. אולם impungushe, ששורשיו באפריקה וחבריו הם אנשי-תן, היו לאחר מאבק מלוכה והאלופים של הלהקות השונות כבר נבחרו. היות והם אלו שיפגעו אם המצב ימשיך, נבחרה Nhlanhla Sibongile Xabanisile(להודות על מאבק או מזל?) להגיע עם הגורמים השונים לכדאי דיבור. כאשר היא הגיעה לישראל לדחוף את הלהקות, היא נשאבה לתוך ההסכם כצד צופה.

תוצאות ההסכםעריכה

ההסכם הביא לרגיעה על פני השטח. הוא קבע את התנאים והאפשרויות בהם כל אחד מהצדדים בהסכם יכול לבוא במגע עם האחר.

נקודות חשובות בהסכםעריכה

 • תנועה חופשית - של ערפדים ואנשי זאב בכל מקום בארץ תחת הגבלות מינימליות.
 • טיפול בבעיות בדרום - כל גורם ראשי אמור להקצות אנשים ומשאבים לחקור ולטפל בבעיה.
 • עבודה משותפת בכל חקירה מיסטית, נציג בודד מכל צד יכול להשתתף.
 • פגישות חודשיות של נציג קהילות הערפדים עם נציג להקות אנשי הזאב. היות ואנשי הזאב לא מוכנים לפגוש ישירות את נציג הערפדים, המפשר מהטכנוקונטרול אמור לעבור בין הצדדים על בסיס חודשי, לאסוף מידע, תשובות ותלונות ולהעביר לצד השני.


נספח ג' להסכםעריכה

הנספח מפרט את סעיף השלישי: עבודה משותפת בכל חקירה מיסטית, נציג בודד מכל צד יכול להשתתף.

1. מתפקידו של מנהל החקירה לוודא כי כלל הגורמים עומדים בתנאי ההסכם.

2. אין להוציא ראיות מזירת הארוע מבלי אישור כלל הגורמים המעורבים.