FANDOM


המצב בארץ מזוית הראיה של בתי הקוסמים


תפריט האתר: מונטאז' חלקי הסיפור, חלקי השחקן, חלקי העולם, אירועים, היסטוריה, עולם, כוחות ומתנות, קישורים, בעלים: איוב


גורמי כח מרכזיים בישראל הקסומהעריכה

 • הטכנוקרטיה - מנסה שנים רבות להשתלט על ישראל בחוסר הצלחה. הקוסמים היהודיים היו לקוץ כבר שנים רבות, החל מהקבליסטים בצפת, דרך ממלכת יהודה ובתקופה האחרונה אוסף הבתים הטכנולוגים ומודרניים שאינם חלק ממנה.
  • הטכניון - שמעולם לא הכיל רק את הטכניון אלא גם את המוזיאון למדע ואת אזור הפיתוח דרומה לחיפה (מי זוכר את השם שלו? מת"ח?)
  • הכור בדימונה - אחד מהמרכזים הנידחים אך העתיקים של הטכנוקרטיה. הכור הוקם כבר ב 1099 על ידי צליינים קוסמים שליוו את מסע הצלב הראשון. מתחילתו הבית ניסה לחלוק בכוחות הזורמים בשבר הסורי אפריקאי וברבות הימים הוא נהיה לבית שהוא היום - תחנה מרכזית בשליטה באנרגיות מיסטיות בלחצי על.
 • הקבליסטים - קוסמים יהודים גאים שלאורך הזמן דווקא דחקו את הקבליסטים החוצה (ראה בלתי תלויים למטה). הרב עובדיה יוסף (שאינו קוסם) הוא האור ותומים לאורו הם פועלים.
 • צאצאי דויד - בממלכת יהודה יש מספר קוסמים הבאים מזרע דויד.
 • הבלתי תלויים - קיים אוסף רב של בתי קוסמים בישראל אשר אינם תחת הטכנוקרטיה או הגורמים הגדולים:
  • הקבליסטים - אוסף קבליסטים שפרשו מהבית שקרא לעצמו קבליסטים והם המשיכו לקרוא לעצמם באותו השם ולבלבל את כולם.
  • מסדר הרמס - מסדר קדום אשר טוען שהוא קיים בישראל עוד מאז מסעות הצלב. הבית הנוכחי הוקם ב 1998 לקראת שנות האלפיים.
  • Evil Geniuses for a Better Tomorrow - אחד המסדרים הישראליים המפורסמים בעולם כולו. יושב בהרצליה ומשמש כאזור מפגש לטכנולוגיות פירטיות שונות.

המצב כיוםעריכה

רוב הזמן הגורמים השונים בישראל נאבקים בעיקר במאבק המרכזי - על המציאות עצמה - ופחות במאבקים ישירים.

אולם מאז 23.4.2011, הרגיעה היחסית נשברה. השבר הסורי אפריקאי קריטי הן לממלכת יהודה והן לטכנוקרטיה ושם אותן במסלול התנגשות ישיר. המתח הכללי, והלחצים המסטיים העצומים שנאגרים בישראל בשנה האחרונה מאפשרים ביצוע שינויים במציאות כפי שלא היה אפשרי מאז 442 לפני הספירה, כאשר ממלכת יהודה התמוטטה.