FANDOM


תפריט האתר: מונטאז' חלקי הסיפור, חלקי השחקן, חלקי העולם, אירועים, היסטוריה, עולם, כוחות ומתנות, קישורים, בעלים: אין


המקושרים לכאן


המסורות של הערפדים הפכו במהלך השנים לחוקי יסוד של חברת הקינדרדס (ערפדים), לפי האגדה המדובר בחוקים שניתנו על ידי קין עצמו.

להלן הפירוט הבסיסי שלהם הוא:

  • המסקרייד (Masquerade): הסתר את קיומם של ערפדים.
  • תחום (Domain): שטח הציד של הערפד הוא מבצרו והטריטוריה שלו.
  • צאצאים (Progeny): יצירה של ערפד חדש תעשה רק באישור של הערפדים הזקנים (elders), בדרך כלל הכוונה לאישור הנסיך.
  • אחריות (Accounting): עד שהערפד הצעיר יוצר לחופשי, מעשיו הנם באחריות הישירה של האדון שלו (sire).
  • אירוח (Hospitality): כבד את הטריטוריות של ערפדים אחרים והצג עצמך בפני השליט של כל טריטוריה בה אתה מבקר.
  • השמדה (Destruction): הזכות להרוג קינדרד (ערפד) שמורה לזקני הקהילה. רק זקן הקהילה (elder) יכול לקרוא לצייד דם (Blood Hunt), בדרך כלל סמכות זו שמורה אך ורק לנסיך.