FANDOM


אחת מזרועות האיסוף של פנטקס, מקור אינסופי לתככים פנימיים בקהילה העל־טבעית בכלל והערפדית בפרט, ובמידה פחותה (אך גוברת בשנים האחרונות) גם בקהילות טבעיות למהדרין. הבדיחה גורסת שהדרישה העיקרית לחברות בלגיון היא להיות סוכן כפול, ושהמקום היחיד שבו אפשר למצוא סוכנים בכירים של כל הארגונים באזור שחיים בשלום ואפילו משתפים פעולה היא בפגישת הדירקטוריון של הלגיון.

מעשית, הלגיון שירת אינטרסים שונים בזמנים שונים, וקיומו איפשר כמה מהדברים היותר קיצוניים שארעו הארץ הקודש בעשור וחצי האחרונים.