FANDOM


תפריט האתר: מונטאז' חלקי הסיפור, חלקי השחקן, חלקי העולם, אירועים, היסטוריה, עולם, כוחות ומתנות, קישורים, בעלים: אין


רקעעריכה

יקום המשחק מכיל אין סוף עולמות. בתחילת המשחק נכיר שניים כאלו: עולם החשכה והעולם האפוקליפטי.

אבל היקום גדול, מסובך, מקבילי ובעיקר - קתוהלואיסטי.

הרצה של סצנה מעולם אחרעריכה

באם קורה ואנו מריצים את אותה סצנה בשתי סיפורים במקביל (ראה מקרה א',ב') אזי שימו לב בעת המשחק לנושאים הבאים:

  • הסצנה עצמה תרוץ בצורה מבודדת, כל קבוצת שחקנים תקבל את הארוע לעצמה.
  • לאחר סוף הארוע נסגרת ההרצה המקבילית וכל השחקנים ממשיכים להפגש בעולמנו הקט.
כן, זה אומר שיתכן המצב הבא:
  • שחקן א' שהיה בסיפור א' בטעות פוצץ את המפעל ושרף את הסביבה.
  • שחקן ב' שהיה בסיפור ב', התאהב באורנה והציע לה נישואים מול כולם.

ואז שחקן א' פוגש את שחקן ב' במסעדה והם מדברים. יתכן שהם יגלו שהם זוכרים דברים שונים מאותו המקום. ברוב המקרים, ברוב השיחות ועם רוב האנשים, הדברים האלו יטאטאו מתחת לשטיח עם תירוצים לרוב.