FANDOM


תפריט האתר: מונטאז' חלקי הסיפור, חלקי השחקן, חלקי העולם, אירועים, היסטוריה, עולם, כוחות ומתנות, קישורים, בעלים: אין


לסיפור הראשי

הגברת עם הנעל הבודדתעריכה

החלק מחפש מנחה ושחקן לאחד על אחד. פרטים לסיפור ינתנו על פי דרישה.

איוב

'בקושי בת 12' היא מלמלה לעצמה ממרומי גיל 14, 'וכבר מתחצפת!'...