FANDOM


תפריט האתר: מונטאז' חלקי הסיפור, חלקי השחקן, חלקי העולם, אירועים, היסטוריה, עולם, כוחות ומתנות, קישורים


דומינייט היא יכולת מיוחדת המאפשרת לאלץ את הקובן לנהוג ולפעול לפי הוראת בעל היכולת. השימוש בדומינייט כפוף למספר מגבלות חשובות:

  • צריך להיות קשר עין בין המפעיל לקורבן כדי להתחיל את התהליך.
  • צריך לתת הוראות בשפה שנשמעת בצורה ברורה ומובנות לקורבן.
  • לא ניתן לתת הוראות לערפד שהוא מדור נמוך מבעל היכולת.

יכולות סטנדריות:

נקודה 1 - פקודה (Command): מתן מילה אחת פשוטה אשר הקורבן חייב לציית לה

נקודה 2 - היפנוט (Mesmerize): תוך שמירת קשר עין עם הקורבן, יכולת להשתיל מחשבות שווא או הצעות מהפנטות במוחו של הקורבן

נקודה 3 - שיכחה (The Forgetful Mind): שיכתוב הזיכרונות של הקורבן

נקודה 4 - התנייה (Conditioning): במשך הזמן להפוך את היעד עבד לרצון שלך

נקודה 5 - השתלטות (Possession): יכולת להעביר את המחשבה שלך לגוף בן תמותה ולשלוט בפעולותיהם