FANDOM


תפריט האתר: מונטאז' חלקי הסיפור, חלקי השחקן, חלקי העולם, אירועים, היסטוריה, עולם, כוחות ומתנות, קישורים, בעלים: אין


גשנקטישעריכה

כאשר גורם נדחק מעולם א' לעולם ב', ההופעה המחודשת שלו, לאחר שהשתנה בעולם ב', תקרא גשנקטיז.

ראה אזורי חייץ או אזור מפגש.