FANDOM


תפריט האתר: מונטאז' חלקי הסיפור, חלקי השחקן, חלקי העולם, אירועים, היסטוריה, עולם, כוחות ומתנות, קישורים, בעלים: אין


מקושרים לכאן

ג'אסטיקר (Justicar) עריכה

תפקיד בקמרילה העולמית.

הג׳אסטיקר הם המרכיב הגלוי החזק ביותר של ממשלת הקמרילה והם משמשים גם העיניים, האוזניים, והידיים של המעגל הפנימי.

יש שישה ג׳אסטקרים, אחד מכל שבט של הקמרילה, אשר תפקידם לוודא שחוקי המסקרייד נשמרים בכל מקום. כאשר לכל אחד מהם יש מספר עוזרים שכינויים הוא ארקון.

המדובר בקינדרדס (ערפדים) רבי עוצמה וקשי לב.

לג׳אסטיקר יש סמכות בלתי מוגבלת וברגע הגעתו לאיזור מסויים, בדרךך כלל, מישהו עומד למות.

הענישה שלהם היא תמיד קשה ביותר, גם ביחס למעשים קלים של מה בכך.

אף הנסיך של האזור לא יכול לשנות את החלטת הג'אסטיקר ולפעמים גם הנסיך עצמו נמצא בסכנה ברגע שג'אסטיקר מגיע לאיזור, שכן גם הנסיך נמצא תחת סמכותו המלאה של הג'אסטיקר.


הג׳אסטיקר יכול לעשות שימוש בכל המשאבים הנדרשים, לארגן מחדש את ההיררכיה בערים ואפילו להדיח נסיכים אם רצה בכך.

הג׳אסטיקר מפקחים גם על המלחמה נגד הסאבאט.

הג׳אסטיקר נבחרים על ידי המעגל הפנימי כל 13 שנים במהלך אסיפת הקמרילה (conclave) בוונציה.

הג׳אסטיקר מחזיקים בעמדתם במשך 13 שנים, למרות שניתן לבחור ג׳אסטיקר לתקופות כהונה רצופות.

הסט האחרון הידוע של הג׳אסטיקר מונו בישיבה סגורה בשנת 1999 והם:

קסוויאר היה האחרון מבני שבט גנגרל שהחזיק במשרת הג׳אסטיקר לפני צאתו של השבט מהקמרילה תחת הנהגתו בשנת 1999.

בשנת 2003, מאריס סטרק הוצאה להורג על ידי חבריה הג׳אסטיקר וזאת באשמה של ניהול רשת סוחרי עבדים לצורך ביצוע דלאברייה.