FANDOM


תפריט האתר: מונטאז' חלקי הסיפור, חלקי השחקן, חלקי העולם, אירועים, היסטוריה, עולם, כוחות ומתנות, קישורים


אל הסלע קשורה עלמה. על העלמה נלחמים מפלצת ים וגיבור גדול. אחד מהם מפסיד. אנדרומדה לא מספרת מי. את זה האגדות מספרות - אבל לא אנדרומדה.

אנדרומדה לא אומרת הרבה. רוב הזמן היא קשורה לסלע. הוא ביתה. יש גם עניין עם כריות אבל גם את זה היא לא מספרת. לפעמים היא דווקא מספרת הכל - אבל אף אחד לא מבין. אף אחד לא יודע להקשיב בין המילים לשתיקת הסדקים.

הם באים לפעמים אל הים ואל הסלע שלה. הם מדברים מהר אבל היא לא שומעת מה הם אומרים. היא מקשיבה לשקט בין הצלילים, להולם הלב הדומם - עד שהם נואשים והולכים.

אנדרומדה הולכת לאט. לפעמים קשה לה לאמר איפה היא מתחילה והאבן נגמרת. אבל מה זה בעצם משנה. רק הגלים המלוחים, וקיראות השחפים והשמש החמה על האבן.

לא רחוק מחוף יפו ניצב סלע אנדרומדה. שם, מספרות האגדות, הציל גיבור עלמה שאמה נענשה על ידי האלים. הוא נשא אותה לאישה והיא הייתה מלכתו. ויש המספרים שהמפלצת נצחה, ושהיא עדיין שם – על אותו הסלע.