FANDOM


תפריט האתר: מונטאז' חלקי הסיפור, חלקי השחקן, חלקי העולם, אירועים, היסטוריה, עולם, כוחות ומתנות, קישורים, בעלים: איוב


הבעיה (לה ניתן פתרון בהמשך) היא העובדה שקשה מאד לכולנו למצוא מה התעדכן בוויקי, מה בדיוק קורא בסיפור, איפה הדפים הרלוונטיים כרגע וכדומה.

הפתרון יהיה להשתמש במספר דפים שכבר קיימים בתפריט למען יצירת סיכום מידע המתאים לבן אדם. הדף הראשי בתפריט, שנקרא מונטאז' ישמש לרכז את המידע בחיתוך של סיפורים. הדף אירועים ירכז מידע בחיתוך יומי, כיוון ש'שינויים אחרונים' מלא בעודף מידע.

הפתרון הזה אפשרי, אך ורק אם כל אחד מאיתנו יעדכן את המידע שהוא מוסיף למשחק בשני הדפים האלו. עשיתי דוגמאות בשני הדפים כדי שיהיה ברור כיצד לעבוד איתם (וכרגיל, מי שיש לו שיפורים, מוזמן להציעם).

1. דפים חדשים, או עדכונים משמעותיים, לשים תחת אירועים. ארועים אמור להיות כמו 'שינויים אחרונים', רק מרוכז יותר. זה אמור להיות נקודה שכל שחקן קבוע יפתח דבר ראשון כשהוא מגיע ומיד יראה מה הדברים החשובים שהתחדשו בימים האחרונים. ככה יהיה נוח להתעדכן. הדבר חשוב מאד כיוון שקשה לעקוב אחרי כל השינויים שקורים במשחק.

כל אחד מאיתנו, שמוסיף ערך או עדכון חשוב לערך, יעדכן את אירועים - שם הוא יוסיף את הערך עם תקציר תחת התאריך המתאים.

2. בדף הראשי שלנו מונטאז' (זה הדף שהלינק הבסיסי שלנו מוביל אליו, http://he.montage.wikia.com/) נקבץ את הדפים השונים תחת כל סיפור בצורה נוחה למעקב.

כל פעם שיש דף חדש בסיפור שלך, לך והוסף לינק אליו במונטאז' יחד עם הסבר סיפורי קצר על שקרה.