FANDOM


האתר: מונטאז' חלקי הסיפור, חלקי השחקן, חלקי העולם, אירועים, היסטוריה, עולם, כוחות ומתנות, קישורים, בעלים: אין


אגף איקסעריכה

אגף סודי וממודר בשירות הביטחון הכללי של מדינת ישראל אשר נועד לטפל בתופעות על טבעיות ובמגעים עם גורמים על טבעיים.

היסטוריהעריכה

האגף הוקם בסוף 1955 לאחר סדרת אירועים שבשיאה החליטו ראש המוסד איסר הראל והרמטכ"ל חיים לסקוב להורות על יירוט מטוס נוסעים של אל על מעל שמי אירופה, בלי לערב בהחלטה את ראש הממשלה. היירוט הצליח אך מטרת המבצע לא הושגה. אגף איקס הוקם כעבור שלושה חודשים. בתחילה שירתו בו שני קציני שב"כ ותשעה קציני מטה ולוחמים ביחידות מיוחדות של חיל המודיעין. עם השנים נמצא שאין צה"ל מסוגל לעמוד בכל הנדרש בנושא זה, ופתחו בשב"כ יחידה שברבות הימים גדלה להיות אגף איקס. בשנת 1992, עם השיפור במערכת היחסים עם ארה"ב, פתחו גם יחידה מתאימה במוסד שנועדה לריגול נגדי מחוץ לגבולות ישראל.

ידע על קיומו של האגףעריכה

דבר קיומו של האגף נמסר לראשי ממשלה וחברים בוועדת המשנה למודיעין ושירותים חשאיים אך ורק on a need to know basis.

גורמים בשליטתו של האגףעריכה

אורנה כהן-שטטמפלר - עובדת מטעם האגף כקצינה במשטרה.

הסינית הקטנה מעבר לפינה - מסעדה מצוינת ביום, ונקודת האזנה בלילה.

האקדמיה לעל-טיבעי - בוויצמן 34, תל אביב. אורנה מרצה בימי שני.

האגודה לחקר עבמים - כחלק ומתחת למשרדי העמותה, שוכן אחד מהמרכזים הניהוליים של האגף.